Pallasz Athéné Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Pallasz Athéné Egyetem - Hallgatói Önkormányzat

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Az önkormányzat neve: Pallasz Athéné Egyetem Hallgatói Önkormányzat (PAE HÖK)

Nemzetközi név: The Student Union of Pallasz Athéné University

Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

Címe: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A HÖK kari szervezetei:

a) Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselet (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. (továbbiakban PAE GAMFK HK))

b) Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar Hallgatói Képviselet (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.) (továbbiakban PAE GK HK))

c) Pallasz Athéné Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar Hallgatói Képviselet (6000 Kecskemét, Mészöly Gyula. tér 1-3. (továbbiakban PAE KVK HK))

d) Pallasz Athéné Egyetem Pedagógusképző Kar Hallgatói Képviselet (6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14 (továbbiakban PAE PK HK)

 


A Hallgatói Önkormányzat vezetősége 

A PAE HÖK elnöksége: 

PAE-HÖK elnök: Muhi Dávid 
E-mail: muhi.david@hok.kefo.hu 

PAE-HÖK általános alelnök: Pallagi Bence
E-mail:pallagi.bence@hok.kefo.hu 

Diákjóléti bizottsági elnökségi tag: Kárai Szilvia 
E-mail: karai.szilvia@hok.kefo.hu 

Piár és külügyekért felelős elnökségi tag: Nyúl Zoltán 
E-mail: nyul.zoltan@hok.kefo.hu 

Programszervező és kulturális elnökségi tag: Gáspár Aliz
E-mail: gaspar.aliz@hok.kefo.hu

Tanulmányi ügyekért felelős elnökségi tag: Várhegyi Mónika  
E-mail: varhegyi.monika@hok.kefo.hu 

PAE-HÖK Gazdasági Alelnök: Vincze Ádám
E-mail: vincze.adam@hok.kefo.hu Kari elnökök: 

PAE-GAMFK Hallgatói Képviselet elnöke: Pallagi Bence
Email: pallagi.bence@hok.kefo.hu 

PAE-GK Hallgatói Képviselet elnöke: Mészáros Richárd
Email: 

PAE-KVK Hallgatói Képviselet elnöke: Vincze Ádám
E-mail: vincze.adam@hok.kefo.hu 

PAE-PK Hallgatói Képviselet elnöke: Gáspár Aliz
E-mail: gaspar.aliz@hok.kefo.hu

 

Az önkormányzat célja, feladata

Az Önkormányzat célja:

 • A hallgatók érdekképviseletének ellátása valamennyi, hallgatókat érintő kérdésben és minden főiskolai, regionális illetve országos testületben és fórumon.
 • A felsőoktatási törvényben és más jogszabályokban, egyetemi és kari szabályzatokban, főiskolai és kari tanácsi határozatokban ráruházott, a hallgatói jogviszonyból származó kollektív döntési, egyetértési, javaslattételi és ellenőrzési, véleményezési jogok gyakorlása.

Az Önkormányzat feladata:

 • részt venni a felsőoktatási érdekképviseleti szervezetek munkájában,
 • támogatni a hallgatók szakmai, tudományos, sport és egyéb közösségi tevékenységét, a hallgatói öntevékeny csoportok munkáját,
 • kivizsgálni a felmerülő hallgatói problémákat és lépéseket tenni azok megoldására,
 • a rendelkezésre álló információs eszközökön keresztül folyamatosan tájékoztatni a hallgatókat az öormányzat munkájáról, a főiskolával kapcsolatos kérdésekről, pályázatokról, ösztöndíj- és álláslehetőségekről,
 • kulturális és hagyományőrző programok szervezésével elősegíteni a főiskolai közélet élénkítését,
 • segíteni a hallgatók hazai és külföldi szakmai, kulturális és egyéb kapcsolatainak építését.

 

Az elnökség szavazati jogú tagjai:

 • GAMF Kar 3 képviselő
 • KFK, TFK 2-2 képviselő.
 • GK 

A Pallasz Athéné Egyetem Hallgatói Önkormányzata a képviseleti és érdekérvényesítési jogok gyakorlásán túl alapvető feladatának tartja a hallgatók szabadidős programjainak, közösségi rendezvényeinek és hagyományteremtő szórakozási lehetőségeinek szervezését, gördülékeny lebonyolítását. A gólyatábor, a gólyabál, a egyetemi és kari napok, kulturális és sportrendezvények, az öntevékeny művészeti csoportok bemutatkozása és az elmaradhatatlan bulik mind a PAE HÖK lelkes tagjainak munkája nyomán válik emlékezetessé a régi és új diákok számára.

PAE HÖK Alapszabálya